Fundi AB gör det igen!
Vi har precis startat ett samarbete med Chalmers för en bättre miljö.


I projektet Repipe vill vi öka materialåtervinningen av rör i Sverige och  testar därför olika lösningar för insamling och återvinning av installationsspill. I samarbete med Chalmers kommer vi att ställa ut en container på våran gård där ni kan lägga ert installationsspill av rör (alla sorter välkomnas).

Rören som samlas in kommer att skickas till en materialåtervinnare och sedan vidare till svenska rörproducenter som kommer att testa att tillverka nya rör. Så vi hoppas att ni alla vill vara med och hjälpa oss med detta försök.

Har ni frågor om projektet kontakta gärna Kristina Liljestrand på Chalmers Industriteknik (kristina.liljestrand@cit.chalmers.se, 0709 -524231).

Stort tack för hjälpen!